Omdat u recht hebt op de beste juridische experts

Contact

Ons advocatenkantoor in Culemborg kiest bewust voor specialismen 

Van der Meijden Advocatuur werkt binnen verschillende rechtsgebieden en civielrechtelijke diensten. Door die kennis en de ervaring worden makkelijk verbanden met andere rechtsgebieden gelegd.

Gespecialiseerd in onder meer vennootschaps- en contractenrecht

Kenmerkend voor Van der Meijden Advocatuur zijn de betrokkenheid en de keuze voor kleinschalig en specialistisch. In het bijzonder ligt de specialisatie op de rechtsgebieden contracten-, vermogens-, en vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Voor een goede belangenbehartiging kiezen we voor een persoonlijke aanpak met een totaalvisie. Deze filosofie geldt voor ons hele kantoor. Dat merkt u al als ons secretariaat u te woord staat op het moment dat uw advocaat tijdelijk niet te bereiken is.

Onze aanpak

Van der Meijden Advocatuur maakt een zo volledig en duidelijk mogelijke inschatting van uw kansen en bedreigingen. Dit doen we via een persoonlijke benadering waarbij we gebruikmaken van onze kennis en ervaring. In de praktijk is gebleken dat onze cliënten deze aanpak erg waarderen.

Mr. Van der Meijden heeft een brede opleiding genoten en ervaring opgedaan in verschillende rechtsgebieden, voordat hij zich verder heeft gespecialiseerd. Door meer en meer te focussen op een beperkt aantal rechtsgebieden heeft hij  gekozen voor zijn passie binnen het recht. Dat merkt u als cliënt in de wijze waarop uw zaak wordt behandeld.

Optimale faciliteiten

Naast persoonlijke kwaliteiten van een advocaat zijn goede faciliteiten binnen een advocatenkantoor onmisbaar. Zo is onze automatisering volledig up-to-date en beschikken we over software die onze dienstverlening bespoedigt en verbetert.

Ook de advocatuur wordt steeds meer digitaal. Wij hebben daarom gekozen voor een (grotendeels) online bibliotheek en kenniscentrum, wat bestaat uit een uitgebreid pakket aan juridische bronnen. Op die manier beschikken we ieder moment over alle actuele juridische kennis. De flexibiliteit en het vakmanschap van ons team vormen de basis voor een enthousiaste werksfeer, wat weer bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  

Samenwerking

Als er voor een goede behandeling van een zaak andere disciplines nodig zijn dan enkel juridische, werkt Van der Meijden Advocatuur samen met onder meer accountants, deurwaarders, fiscalisten en notarissen. Dit kunnen uw eigen adviseurs zijn, maar u kunt ook kiezen voor ons netwerk van adviseurs die onze visie op dienstverlening delen. 

Jeroen van der Meijden

Mr. J.J.H. (Jeroen) van der Meijden

In 2002 werd Van der Meijden als meester in de rechten beëdigd, waarna hij als advocaat startte bij een civiel kantoor in Utrecht met de specialisaties vermogensrecht (eigendom, contracten, e.d.), arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zijn geboortegrond, de Betuwe, bleef echter trekken en een eigen kantoor in 2006 in Culemborg was het logische gevolg.

Al snel werd Van der Meijden benoemd door Rechtbank Arnhem als bewindvoerder in schuldsaneringen en curator in faillissementen. Door zijn ervaring, interesse en specialisatie adviseert hij tegenwoordig regelmatig ondernemers. Tevens procedeert hij geregeld in vennootschaps- en ondernemersrechtelijke zaken en (pre-)faillissementskwesties. Ook wordt meester Van der Meijden ingeschakeld voor het opstellen van, beoordelen van en procederen over contracten en vermogensrechtelijke vraagstukken. Mr. Van der Meijden heeft op de Grotius Academie een postdoctorale specialisatieopleiding afgerond in vennootschaps- en ondernemingsrecht.

De particuliere cliënten van Van der Meijden zijn veelal bestuurders en aandeelhouders van vennootschappen in conflict met de vennootschap. Daarnaast begeleidt hij ontslagprocedures voor werkgevers en werknemers.

Naast ervaring in het burgerlijke proces-, beslag- en executierecht is Van der Meijden mediator. Deze business- en corporate mediation biedt vaak uitkomst bij zakelijke geschillen.

Van der Meijden Advocatuur

(Handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V.)

 

Julianalaan 66A
4100 AD  Culemborg

 

KvK-nummer
11068242

 

Contact

Postbus 161, 4100 AD Culemborg

 

 0345 - 54 41 00

0345 - 51 70 42

 

 info@vandermeijdencs.nl

Privacyverklaring

Kantoortijden

Maandag 09:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30

Woensdag 09:00 - 17:30

Donderdag 09:00 - 17:30

Vrijdag 09:00 - 17:30

Bezoek gelieve op afspraak

Van der Meijden Advocatuur staat u juridisch bij in het civiel recht.