Omdat u recht hebt op de beste juridische experts

Contact

De diensten van Van der Meijden Advocatuur

De hoofddiensten die Van der Meijden Advocatuur levert zijn het geven van juridische adviezen, het verlenen van bijstand in gerechtelijke procedures (procesvertegenwoordiging) en mediation (bemiddeling). Lees hier meer over onze werkwijze.

 

Advies | Procederen | Mediation

Icoon advies

Advies

Een aanzienlijk deel van het werk van een advocaat bestaat uit het adviseren van cliënten. Er zijn zelfs advocaten met een volledige adviespraktijk, die nooit procederen. Van der Meijden Advocatuur biedt advies, maar kan ook procederen. In eerste instantie proberen we een gang naar de rechter altijd te voorkomen, maar als het nodig is staan wij ons mannetje in de rechtszaal.

 

Bij het geven van adviezen houden we rekening met een mogelijke gerechtelijke procedure. Advies gaat immers niet alleen over wet- en regelgeving, maar ook over de te kiezen tactiek en strategie. Dankzij onze allround ervaring krijgt u een compleet advies. Hierbij kijken we of een minnelijke regeling voor beide partijen een uitkomst is. Dan is er snel een oplossing en worden (vaak kostbare) procedures voorkomen.

 

De adviespraktijk van Van der Meijden Advocatuur richt zich onder meer op:

  • Het geven van uitleg over wet- en regelgeving binnen het civiel recht;
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, convenanten en verklaringen;
  • De begeleiding (al dan niet op de achtergrond) bij geschillen, ontwikkelingen en processen;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij een probleem of geschil en het adviseren over de te volgen tactiek.
Met juridisch advies blijft u problemen voor
Icoon procederen

Procederen

Niet in alle gevallen is een procedure te voorkomen. Door onze specialistische kennis van het procesrecht kunnen wij uw zaak succesvol laten verlopen. In Nederland bestaan twee soorten procedures waarin onze advocaten vechten voor uw rechten.

 

Dagvaardingsprocedures
Op deze wijze worden de meeste procedures gevoerd. De dagvaardingsprocedure vangt aan doordat de ene partij (eiser) de andere (gedaagde) voor de rechter daagt. Op de dagvaarding – die namens de eiser door een deurwaarder wordt uitgebracht – staat de datum vermeld waarop de procedure voor het eerst bij de rechtbank zal dienen. De gedaagde moet op die dag (al dan niet middels een advocaat) in het geding verschijnen. Dit gebeurt in beginsel schriftelijk middels een bericht van de advocaat aan de rechtbank.

Behoudens allerlei zogenoemde incidenten is het gebruikelijk dat de gedaagde partij een schriftelijke reactie op de inhoud van de dagvaarding (conclusie van antwoord) bij de rechtbank indient. Vervolgens beslist de rechter of beide partijen nog een keer schriftelijk op de standpunten van elkaar mogen reageren of dat er direct een zitting (comparitie van partijen) wordt bepaald.

Tijdens de zitting worden inlichtingen verstrekt aan de rechter en wordt er onderzocht of partijen (alsnog) tot een onderlinge oplossing kunnen komen. Als dit niet lukt, zal de rechter uitspraak doen middels een vonnis. Is een van de partijen het niet met het vonnis of een gedeelte daarvan eens, dan kan (meestal binnen 3 maanden) hoger beroep worden ingesteld.

Gedurende de procedure kunnen zich incidenten voordoen. Een van de partijen kan een derde oproepen in het geding te verschijnen (vrijwaring), getuigen kunnen worden gehoord of deskundigen worden benoemd. Omdat een deel van de procedure door partijen kan worden beïnvloed, is het belangrijk dat uw advocaat kennis en ervaring heeft van het procesrecht. Van der Meijden Advocatuur heeft die kennis en ervaring, zodat u altijd goed wordt geïnformeerd.

Naar de rechtbank? Laat ons procederen!
Icoon mediation

Mediation

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Vaak ziet men echter die oplossing niet, omdat partijen te diep in het conflict verwikkeld zijn. Als mediator brengen we de communicatie weer op gang en helpen we partijen om een eigen oplossing te vinden.

Mr. Van der Meijden heeft als mediator ruime ervaring in zakelijke geschillen met businessmediation en in het bijzonder business-to-business- en corporate mediation.

Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd. Naast de bekende echtscheidingsbemiddeling kiest men vaak bij zakelijke geschillen voor mediation. Wanneer u een geschil heeft met een belangrijke klant of leverancier, is het belangrijk om dreigende onenigheid in goede harmonie op te lossen. U wilt in de toekomst toch graag aan de betreffende klant blijven leveren of bij de leverancier blijven inkopen? Dankzij onze mediation is het te voorkomen dat een geschil escaleert, met alle vervelende en dure gevolgen van dien.

Mediation nodig? Schakel ons in!

Van der Meijden Advocatuur

(Handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V.)

 

Julianalaan 66A
4100 AD  Culemborg

 

KvK-nummer
11068242

 

Contact

Postbus 161, 4100 AD Culemborg

 

 0345 - 54 41 00

0345 - 51 70 42

 

 info@vandermeijdencs.nl

Privacyverklaring

Kantoortijden

Maandag 09:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30

Woensdag 09:00 - 17:30

Donderdag 09:00 - 17:30

Vrijdag 09:00 - 17:30

Bezoek gelieve op afspraak

Van der Meijden Advocatuur staat u juridisch bij in het civiel recht.