Van der Meijden Advocatuur
Omdat u recht heeft
op de beste juridische expert
Advocaten Van der Meijden c.s.

Van der Meijden Advocatuur is meesterlijk in het civiel recht

Thuis in ondernemingsrecht, contractenrecht, erfrecht, insolventierecht en meer

Voor Van der Meijden Advocatuur betekent advocatuur meer dan alleen juridische bijstand. Met hart voor het vak levert mr. Van der Meijden zijn diensten met betrokkenheid, ervaring en specialisatie.

De cliënten die Van der Meijden Advocatuur vertegenwoordigt zijn grote vennootschappen, het mkb en particulieren.

Rechtsgebieden
Naast het specialisatie in het contracten-, vennootschaps- en ondernemingsrecht richten Van der Meijden Advocatuur zich verder op het arbeidsrecht, vermogensrecht, insolventierecht en erfrecht. Van der Meijden Advocatuur staat u bij met advies, mediation of - als het niet buiten de rechtszaal is op te lossen - met procederen. Door het gemengde karakter van de praktijk, krijgt u bij Van der Meijden Advocatuur de juiste bijstand in elke fase van een civiele procedure.

Mediation

Veel conflicten komen niet voor een rechter omdat bemiddeling vaak goed is voor beide partijen. De één lijdt geen gezichtsverlies in de rechtszaal, de ander weet gegarandeerd wat hij gaat krijgen. Als mediator behaalt mr. Van der Meijden veel succes met mediation als geschiloplossing, in het bijzonder bij Business en Corporate mediation.

Ook juridisch thuis in het Duits

Door onze ervaring en kennis staan wij regelmatig buitenlandse ondernemers en particulieren bij met kwesties waarin Duits recht (mede) van toepassing is. Zo zijn verschillende Duitse en Nederlandse cliënten van Van der Meijden Advocatuur geholpen met rechtshulp bij de aan- en verkoop van onroerend goed, (zakelijke) contracten en het insolventie- en ondernemingsrecht. mr. Van der Meijden beheerst de Duitse en Engelse taal.

civiel recht; advocatenkantoor Utrecht

Bij civielrechtelijke procedures volgt er altijd een uitspraak. Rechters gebruiken hierbij het wetboek, maar hebben daarnaast een grote eigen beslissingsbevoegdheid. U wilt bij een civiel geschil dan ook een advocaat met veel juridische kennis en één die meesterlijk kan pleiten. Bij Van der Meijden Advocatuur in Culemborg vindt u die gespecialiseerde advocaat. Van der Meijden Advocatuur biedt zowel advies, bemiddeling als bijstand bij gerechtelijke procedures.